10/01/2015 | 0

TNS Hoeven kêu gọi chuận thuận dự án Keystone

TNS Hoeven kêu gọi chuận thuận dự án Keystone

Washington, DC. (CBS) – Trong bài diễn văn hàng tuần của đảng Cộng Hòa, Thượng Nghị Sĩ John Hoeven, tiểu bang North Dakota, nhấn mạnh tầm quan trọng của đường dẫn dầu Keystone XL và sự thúc đẩy kinh tế của dự án đối với nền kinh tế Hoa Kỳ.

Hôm Thứ Sáu rằng Tối Cao Pháp Viện tiểu bang Nebraska đã quyết định loại bỏ một trong những trở ngại đối với việc xây dựng đường ống dẫn dầu. Ngoài ra, Hạ Viện cũng đã thông qua một dự luật xây dựng đường dẫn dầu. Đây là lần thứ 10 Hạ Viện thông qua những dự luật tương tự kể từ năm 2011. Nêu bật 830,000 thùng dầu được vận chuyển mỗi ngày, ông Hoeven cho rằng việc xây dựng đường dẫn dầu Keystone XL sẽ cho phép Hoa Kỳ đạt được sự an toàn năng lượng Bắc Mỹ thực sự ngay tại trong nước, đồng thời giúp các đồng minh ở nước ngoài bằng cách hợp tác với Canada.

Theo Thượng Nghị Sĩ Hoeven, giá năng lượng thấp hơn sẽ giúp tất cả mọi người dân Hoa Kỳ, đặc biệt là các gia đình trung lưu và có thu nhập thấp, bởi vì những gia đình đó phải chi phần lớn thu nhập của mình vào năng lượng. Tuy nhiên, Tòa Bạch Ốc đã đe dọa phủ quyết bất kỳ dự luật nào liên quan tới việc xây dựng đường dẫn dầu Keystone XL.

Vị thượng nghị sĩ của tiểu bang North Dakota thắc mắc làm thế nào tổng thống lại có thể đưa ra một tuyên bố như vậy trước khi ông thấy được sản phẩm cuối cùng. Ông Hoeven kết thúc bài diễn văn bằng cách kêu gọi tổng thống làm việc với Quốc Hội về dự án Keystone và những vấn đề quan trọng khác cho người dân Hoa Kỳ. (Nguyên Trân)