07/03/2015 | 0

TNS Grassley giới thiệu dự luật chống buôn người

TNS Grassley giới thiệu dự luật chống buôn người

Washington, DC. (CBS) – Trong bài diễn văn hàng tuần của đảng Cộng Hòa, Thượng Nghị Sĩ Chuck Grassley, tiểu bang Iowa, giới thiệu dự luật mà Thượng Viện sẽ xem xét vào tuần tới, nhắm vào những kẻ buôn người, những kẻ buộc trẻ em và thanh thiếu niên trở thành nô lệ tình dục và làm những công việc với giá rẻ mạt.

Theo ông Grassley, chủ tịch Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện,Thượng Viện Hoa Kỳ có cơ hội thực sự để đưa ra những hỗ trợ cần thiết cho các nạn nhân của nạn buôn người để họ phục hồ và thành công trong tương lai. Làm việc cùng nhau, Hoa Kỳ có thể ngăn chặn tình trạng tội phạm và khôi phục nhân phẩm cho các nạn nhân. Ông Grassley nói nạn buôn người tồn tại ở tất cả 50 tiểu bang. Dự luật chống buôn người mà Thượng Viện sẽ xem xét sẽ mở rộng nguồn lực cho việc thực thi pháp luật, tăng cường các dịch vụ cho các nạn nhân và tăng hình phạt đối với các tội phạm.

Thượng Nghị Sĩ Grassley cho rằng bằng cách thông qua dự luật lưỡng đảng, Hoa Kỳ có thể mang lại công lý cho đồng loại, những người phải chịu bất công về đạo đức và ngược đãi. (Nguyên Trân)