30/05/2015 | 0

TNS Fischer ca ngợi dự luật quốc phòng

TNS Fischer ca ngợi dự luật quốc phòng

Washington, DC. (CBS) – Trong bài diễn văn tuần này của đảng Cộng Hòa, Thượng Nghị Sĩ Deb Fischer, tiểu bang Nebraska, ca ngợi dự luật quốc phòng 612 tỷ Mỹ kim sẽ sớm được Thượng Viện xem xét, theo đó thúc đẩy ngân sách chiến tranh của Ngũ Giác Đài cao hơn yêu cầu của Tổng Thống Barack Obama 8 tỷ Mỹ kim.

Theo bà Fischer, thành viên của Ủy Ban Quân Vụ Thượng Viện, dự luật là một biện pháp tiếp cận hợp lý, cắt giảm chi tiêu cho các chương trình bị trì hoãn hoặc không thực hiện, tái phân bổ ngân sách để đáp ứng các nhu cầu cần thiết cho binh sĩ. Bà Fischer nói thêm rằng dự luật Quyền Quốc Phòng, gọi tắt là NDAA năm nay tiết kiệm được 10 tỷ Mỹ kim, được sử dụng để tăng khả năng và huấn luyện quân nhân. Bà cũng đặc biệt chỉ ra sự quan liêu ngày càng tăng của Ngũ Giác Đài.

Dự luật NDAA sẽ cắt giảm 30%nhân viên quản trị và tại trụ sở của Ngũ Giác Đài trong vòng 4 năm. Bà cho rằng chính phủ liên bang không có ưu tiên nào cao hơn là bảo vệ người dân Hoa Kỳ. Dự luật đã được ủy ban Quân Vụ thông qua và dự trù sẽ được đưa ra Thượng Viện xem xét sớm nhất là trong tháng 6. (Nguyên Trân)