13/06/2015 | 1

TNS Blunt ca ngợi dự luật quốc phòng

TNS Blunt ca ngợi dự luật quốc phòng

Washington, DC. (CBS) – Trong bài diễn văn tuần này của đảng Cộng Hòa, Thượng Nghị Sĩ Roy Blunt, tiểu bang Missouri, nói về tầm quan trọng của dự luật quốc phòng, tài trợ cho các quân nhân và gia đình của họ.

Ông Blunt cho rằng ưu tiên hàng đầu của chính phủ là bảo vệ đất nước, trong khi Tổng Thống Barack Obama và các lãnh đạo của đảng Dân Chủ tại Thượng Viện thì nói rằng họ sẽ phản đối dự luật, trừ khi Quốc Hội quyết định tăng chi tiêu vào những lãnh vực khác. Ông Blunt tuyên bố ưu tiên số một của chính phủ liên bang là bảo vệ đất nước và cuộc tranh luận về điều đáng được được Quốc Hội quan tâm đầy đủ. Lãnh đạo đảng Dân Chủ tại Thượng Viện gần đây nói rằng tranh luận về dự luật quốc phòng là lãnh phí thời gian. Vị thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa cho rằng chăm sóc cho các quân nhân đang phục vụ và an ninh của quốc gia không bao giờ là lãng phí thời gian.

Theo ông Blunt, tổng thống đe dọa phủ quyết dự luật quốc phòng, trừ khi Quốc Hội tài trợ thêm cho các cơ quan khác, chẳng hạn như Sở Thuế và Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường. Mọi người có thể dành thời gian nói về các ưu tiên khác và những điều khác cần làm, nhưng hầu hết mọi người dân Hoa Kỳ và nhiều cư dân Missouri đều đồng ý rằng vai trò quan trọng nhất của chính phủ liên bang là bảo vệ đất nước. Ông Blunt nói thêm rằng, mọi người đang sống trong một giai đoạn đầy thách thức, các mối đe dọa đầy rẫy và liên tục thay đổi.

Do đó, bảo vệ quốc gia và chăm sóc các quân nhân, các cựu chiến binh và gia đình họ, những người đang bảo vệ và bảo đảm quyền tự do của chúng là là một nghĩa vụ đạo đức. (Nguyên Trân)