03/10/2015 | 0

TNS Barrasso cáo buộc chính quyền tạo gánh nặng

TNS Barrasso cáo buộc chính quyền tạo gánh nặng

Washington, DC. (CBS) – Thượng Nghị Sĩ John Barrasso tuyên bố chính quyền của Tổng Thống Barack Obama đang chất gánh nặng lên quốc gia, với hàng ngàn qui định tốn kém và phiền toán.

Trong bài diễn văn hàng tuần của đảng Cộng Hòa ông Barrasso cho rằng các qui định đó bị chi phối bởi ý thức hệ nhiều hơn là thực tiễn. Theo vị thượng nghị sĩ của tiểu bang Wyoming, trong vòng 6 năm qua, chính phủ đã ban hành hơn 2,500 qui định mới, dự trù sẽ làm cho nền kinh tế Hoa Kỳ tốn tới 680 tỷ Mỹ kim. Trong 15 tháng cuối của chính quyền Obama, các viên chức ở Washington đang làm vượt thêm giờ để hoàn thiện nhiều qui định mới, từ vũng nước đồng cỏ cho tới các nhà máy điện.

Theo một trong những qui định của Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường đối với các nhà máy năng lượng, để thu lợi được một Mỹ kim Hoa Kỳ lại phải tốn tới 2,400 Mỹ kim. Sự mất cân bằng trên là lý do lớn tại sao mức lương tại Hoa Kỳ không tăng kể từ khi Tổng Thống Barack Obama lên nắm quyền. (Nguyên Trân)