08/01/2015 | 0

TNS Barbara Boxer nghỉ hưu vào năm 2016

TNS Barbara Boxer nghỉ hưu vào năm 2016

Washington, DC. (CBS) – Thượng Nghị Sĩ Barbara Boxer, thành viên đảng Dân Chủ, tiểu bang California, thông báo bà sẽ không tái tranh cử nhiệm kỳ 5 vào năm 2016.

Bà Boxer đưa ra thông báo trên trong một đoạn video được đang tải trên trang mạng của bà. Bà Boxer, 74 tuổi, đắc cử vào Hạ Viện vào năm 1982 và sau đó đắc cử vào Thượng Viện vào năm 1992. Không giống như một số nhà lập pháp khác vừa nghỉ hưu trong những năm gần đây, bà Boxer nói bà không có ý định rời Washington bởi vì mâu thuẫn chính trị. Trong một cuộc phỏng vấn với cháu ngoại, bà nói tới Washington là để đấu tranh bảo vệ cho tầng lớp trung lưu, bảo vệ quyền lựa chọn của phụ nữ, đấu tranh cho việc làm và môi trường sách, cũng như nhân quyền và dân quyền, tất cả những điều đó đáng để đấu tranh.

Hơn nữa, bà cho biết tuổi cũng không phải là một yếu tố. Bà vẫn cảm thấy trẻ như là khi bà mới được đắc cử. Lãnh đạo thiểu số tại Hạ Viện Nancy Pelosi, một thành viên khác của đảng Dân Chủ, tiểu bang California, vô cùng ngạc nhiên và lấy làm buồn về quyết định của bà Boxer. Bà cho rằng đó là một mất mát lớn đối với Quốc Hội Hoa Kỳ, với người dân California và với cả nước.

Bà Pelosi gọi bà Boxer là một con người nhỏ bé nhưng đóng góp vĩ đại cho đất nước. Bà đặc biệt ca ngợi thượng nghị sĩ về những công việc mà bà đã làm trong việc thúc đẩy sự công bằng kinh tế, bảo vệ môi trường và hỗ trợ cựu chiến binh. (Nguyên Trân)