10/02/2014 | 0

TNS Ayotte: TT Obma Phớt Lờ Quốc Hội

TNS Ayotte: TT Obma Phớt Lờ Quốc Hội

Tin Washington, DC. (CBS)
Một nhà lập pháp thuộc đảng Cộng Hòa cho rằng: Tổng Thống Obama vẫn cần phải từ bỏ kế hoạch cải tổ y tế của mình và đưa ra một kế hoạch mới mà đảng Cộng Hòa chấp nhận.
Thượng Nghị Sĩ Kelly Ayotte, thuộc đảng Cộng Hòa, tiểu bang New Hampshire, nói ông Obama quá bận rộn để điều chỉnh cái gọi là chương trình Obamacare mà không tham khảo ý kiến của Quốc Hội và cần phải lùi lại một bước.
Trong chương trình Face The Nation của đài truyền hình CBS, bà Ayotte nói tổng thống cần phải làm việc với Quốc Hội và thẳng thắn mà nói thì bà nghĩ là họ cần phải bắt đầu lại.
Obamacare không phải là khu vực duy nhất mà Tòa Bạch Ốc lảng tránh Quốc Hội và tự mình hành động.
Bà nhắc tới cải tổ di trú và tuyên bố của Bộ Trưởng Tư Pháp Eric Holder trong cuối tuần vừa qua về phúc lợi hôn nhân đồng tính là những ví dụ của chính quyền Obama áp đặt ý muốn của mình lên các tiểu bang.
Bà Ayotte nói thêm rằng các cử tri Cộng Hòa tức giận với những đe dọa của ông Obama về việc sử dụng sắc lệnh điều hành để phá vỡ Capital Hill.
Các nhà lập pháp của đảng Cộng Hòa sẽ tiếp tục thay mặc họ thúc đẩy Tòa Bạch Ốc.
Ngược lại, Thượng Nghị Sĩ Dich Durbin, thuộc đảng Dân Chủ, tiểu bang Illinois, thì nói với đài CBS rằng gia tăng sử dụng sắc lệnh điều hành là một phản ứng sau nhiều năm đảng Cộng Hòa từ chối làm việc với chính quyền vì các mục đích thuần túy chính trị.

Nguyên Trân