TNLT Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực đến ngày thứ 23

Trưa ngày 5/9/2018 tại Việt Nam, là tối ngày 4/9/2018 tại Hoa Kỳ, tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức đã tuyệt thực tới ngày thứ 23 để yêu cầu công lý và đòi hỏi nhà cầm quyền phải thượng tôn pháp luật. Phóng viên SBTN liên lạc được với gia đình tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức để hỏi thăm về tình hình sức khỏe của ông.