Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Tịnh xá Ngọc Châu mừng lễ Phật Đản 2017 tại Portland

Tịnh xá Ngọc Châu mừng lễ Phật Đản 2017 tại Portland

Vào lúc 10giờ sáng Chúa Nhật ngày 07 tháng 05 năm 2017, Lễ Mừng Phật Đản Sanh – Phật lịch 2561 được tổ chức vào ngày thượng trăng tròn đầu tiên của tháng 5 dương lịch tại Tịnh xá Ngọc Châu thành phố Portland.