Tịnh xá Ngọc Châu mừng lễ Phật Đản 2017 tại Portland

Vào lúc 10giờ sáng Chúa Nhật ngày 07 tháng 05 năm 2017, Lễ Mừng Phật Đản Sanh – Phật lịch 2561 được tổ chức vào ngày thượng trăng tròn đầu tiên của tháng 5 dương lịch tại Tịnh xá Ngọc Châu thành phố Portland.