Tịnh Thất Thuận An ở Little Saigon bị trộm tượng phật và tượng Quan Công

Tịnh Thất Thuận An ở Little Saigon bị trộm tượng phật và tượng Quan Công

Tịnh Thất Thuận An sau khi dọn vào địa chỉ mới ở Garden Grove, California được vài hôm thì vào thứ Năm, 16 tháng 12, bị mất hai bức tượng. Hai bức tượng để phía trước ngôi chùa bị đánh cắp là tượng Phật Như Lai bằng đá hoa cương trắng và tượng Quan Công. Chánh điện của Tịnh Thất Thuận An chỉ đơn thuần là một cái “garage” có một bức tượng Phật lớn.

Thượng Tọa Thích Pháp Giới cho biết, bức tượng Phật bị mất làm bằng đá Non Nước trắng, do một Phật tử thỉnh về từ Đà Nẵng, Việt Nam. Bức tượng này, trước đây, được đặt ở trước cửa “chùa” Quán Tâm, Santa Ana, hơn tám năm và dù ở đây cũng bị cạy hộp thư và thùng tam bảo rất thường xuyên, nhưng kẻ gian chưa bao giờ đụng đến tượng.

Theo Thượng Tọa Pháp Giới, kẻ gian đánh cắp tượng Quan Công lúc 5 giờ 42 chiều ngày 16 tháng 12 rồi 2 giờ đêm quay lại lấy thêm tượng Phật. Vị thượng tọa cho biết, ông buộc lòng phải báo cảnh sát Garden Grove do cả hai bức tượng đều do Phật tử cúng dường, tuy nhiên cũng khó lòng lấy lại được tượng.

Mặc dù bị mất cả 2 pho tượng, ông vẫn nở nụ cười vị tha và mời Phật tử đến lễ Phật tại Tịnh Thất Thuận An, 13051 Cypress St., Garden Grove. Đêm Giao Thừa tại chùa có tụng kinh sám hối lúc 7 giờ 30 và hồi kinh kéo dài trong 30 phút. Buổi sáng, Thượng Tọa Thích Pháp Giới vẫn đi khất thực, quý Phật tử muốn đến lễ, vui lòng liên lạc qua số (714) 417-6675 để hẹn trước.