Tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” của người Việt trong đại dịch COVID-19 ở Hoa Kỳ

Tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” của người Việt trong đại dịch COVID-19 ở Hoa Kỳ

Nhóm The San Diego Masketeers của những người Việt đang sinh sống tại San Diego được lập ra để qui tụ những tấm lòng mong muốn đóng góp 1 phần sức lực, nhằm giảm áp lực thiếu hụt khẩu trang của các cơ quan y tế địa phương trong thời gian đại dịch coronavirus. Phóng viên Tiến Trung tường trình sau đây: