05/03/2015 | 2

Tỉnh Sơn La truy tố chủ tịch mặt trận tổ quốc huyện Quỳnh Nhai

Tỉnh Sơn La truy tố chủ tịch mặt trận tổ quốc huyện Quỳnh Nhai

Khi vừa được giao quyền phó chủ tịch huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, ông Quý đã ký thông qua một dự án xây trường học, khiến thất thoát tiền công hàng tỷ đồng.

Trong thời gian đi công tác, ông Nguyễn Như Cầu, chủ tịch huyện Quỳnh Nhai đã ủy quyền bằng văn thư cho ông Quý để đảm nhiệm một số nhiệm vụ. Trong đó có việc ký văn thư đồng ý điều chỉnh dự toán, thiết kế của công trình trường trung học cơ sở Phiêng Nèn, xã Mường Giảng, trị giá khoảng 3.5 tỷ đồng ($173,000).

Do ông Quý không hiểu rõ công việc, không có kiến thức chuyên môn về xây dựng, nhưng muốn chứng tỏ quyền lực đã ký văn thư chấp thuận chỉ một ngày sau khi được ủy quyền.

Sau đó đơn vị thực hiện dự án xây dựng không thực hiện những điều khoản này, đã lập khống hồ sơ để lấy tiền nhà nước, gây thất thoát ngân sách từ tiền thuế của dân đóng góp.

Cơ quan điều tra xác định ông Quý đã thiếu trách nhiệm ký các văn thư không đúng thẩm quyền, thực hiện chưa đầy đủ nhiệm vụ được giao. Tòng phạm với ông Quý có ông Nguyễn Như Cầu, Chủ tịch huyện Quỳnh Nhai cùng một số cán bộ khác, nhưng chưa bị cơ quan điều tra truy tới.

Được biết huyện Quỳnh Nhai, là một huyện nghèo của tỉnh Sơn La, nhưng liên tục xảy ra các vụ tham nhũng.

Tuấn Long / SBTN