14/03/2016 | 0

Tỉnh Quảng Ninh ban hành qui định trái pháp luật

Tỉnh Quảng Ninh ban hành qui định trái pháp luật

Theo báo Tuổi trẻ, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (thuộc Bộ Tư pháp) vừa ký văn bản cảnh báo về hai văn bản sai phạm của chính quyền tỉnh Quảng Ninh.

Đó là Quyết định số 4088 ngày 21/12/2015 về việc ban hành quy định tạm thời về quản lý hoạt động tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long và Quyết định số 3625 ngày 16/11/2015 về việc tạm dừng việc đóng mới thay thế tàu vỏ gỗ hoạt động du lịch trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long.

Theo Cục Kiểm tra văn bản cho biết, quyết định số 4088 quy định tạm thời về quản lý hoạt động tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long có một số nội dung ban hành không đúng thẩm quyền, trái với quy định của Hiến pháp hiện hành, Luật đầu tư 2014, Luật giao thông đường thủy nội địa năm 2004, Luật doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hiện hành khác…

Cục Kiểm tra văn bản cũng chỉ ra nhiều điểm sai trái tại quyết định 3625 so với Luật doanh nghiệp năm 2014.

Hơn nữa, những nội dung có dấu hiệu trái luật tại hai văn bản nêu trên tiềm ẩn nguy cơ tác động tiêu cực đến hoạt động đầu tư kinh doanh, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể kinh doanh, doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển khách du lịch trên địa bàn vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long.

Cục Kiểm tra văn bản đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh phải tổ chức kiểm tra, điều chỉnh, hủy bỏ những nội dung trái pháp luật tại hai văn bản nêu trên, và báo cáo cho Cục Kiểm tra văn bản.

Tình trạng ban hành văn bản trái với các quy định của Hiến pháp, luật trên diễn ra phổ biến tại Việt Nam. Nguyên nhân là do trình độ quan chức chính quyền còn yếu kém, tính tuân thủ pháp luật chưa tốt. Mặt khác, Việt Nam chưa có cơ chế bảo hiến, nên chưa có đủ điều kiện bảo đảm thực thi hiến pháp.

Nhật Nam/SBTN