04/02/2015 | 0

Tỉnh Phú Yên mượn cớ mở đường để dẹp thánh thất Cao Đài

Tỉnh Phú Yên mượn cớ mở đường để dẹp thánh thất Cao Đài

Theo một bản tường trình được đăng trên trang nhà của Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, Thánh Thất Tuy An thuộc Tộc Đạo Tuy An – Châu Đạo Phú Yên được xây dựng từ năm 1972 đến nay, tồn tại 42 năm, sinh hoạt tôn giáo dưới hệ thống lãnh đạo của Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Toà Thánh Tây Ninh trước năm 1975.

Nay nhà nước CSVN làm đường, nới rộng quốc lộ nên đã phạm vào hơn nửa Thánh Thất. Vì vậy Thánh Thất phải bị giải toả.

Theo luật pháp thì người đứng tên phần đất nầy là Nữ Chánh Trị Sự Đoàn Thị Thân, là người có quyền nhận lãnh phần tiền đền bù theo qui định của pháp luật về quyền sử dụng đất. Nhưng chính quyền địa phương xã An Cư, huyện Tuy An và phòng Nội Vụ Huyện Tuy An đã can thiệp vào nội bộ tôn giáo, viện lý do không bồi thường cho Chánh Trị Sự Thân, cho rằng bà Thân không có tư cách pháp nhân của tôn giáo do nhà nước nhìn nhận. Bà không theo hệ thống của nhà nước, nên số tiền đền bù giao cho người của Hội Đồng Chưởng Quản quốc doanh, đó là ông Nguyễn Tu.

Đã 2 lần đồng đạo Thánh Thất Tuy An làm đơn phản đối gởi lên Xã, Huyện, Tỉnh và trực tiếp tranh cãi với chính quyền. Sau đó chính quyền đồng ý đền bù cho Chánh Trị Sự Thân, đại diện cho Thánh Thất, nhưng rồi cũng không bồi thường.

Vào ngày 21 tháng Giêng, đội công nhân thực hiện công trình làm quốc lộ do sự chỉ đạo của chính quyền đem xe đến ủi đất của Thánh Thất, đồng đạo phản đối quyết liệt nên họ không khởi công được và tạm dừng. Nhưng một ngày gần đây họ sẽ cưỡng bách giải toả.

Trong bản tường trình gởi đi cho Báo Cáo Viên Đặc Biệt của Liên Hiệp Quốc và Đại Sứ Quán, Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Hà nội và Sài Gòn, Thánh Thất Tuy An mong muốn Liên Hiệp Quốc và các tòa đại sứ can thiệp, giúp cho những người dân Việt Nam có được các quyền tự do căn bản, nhất là quyền Tự Do Tôn Giáo và Tín Ngưỡng như các nước tự do dân chủ khắp nơi trên thế giới đang được thừa hưởng.

Thanh Lan / SBTN