Tình người trong đại dịch COVID-19

Trong cuộc chiến ngăn chận kẻ thù vô hình là dịch bệnh coronavirus, những người có lòng trong cộng đồng người Việt khắp Hoa Kỳ đã cùng chung tay nhau đóng góp những gì mình có thể làm được để cám ơn đất nước đã cưu mang mình trong 45 năm qua. Phóng viên Vũ Nhân tường trình sau đây: