Tình người trong cơn lũ Harvey – Houston, Texas

Phóng viên SBTN đã đến một cơ sở tạm trú cho người dân và được biết cộng đồng người Việt đã làm những gì để giúp đỡ cho các nạn nhân lũ lụt. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây.