TÌNH KHÚC MÙA XUÂN | Nhạc: Ngô Thuỵ Miên | NHẠC THÍNH PHÒNG