05/03/2014 | 0

Tình hinh thủ đô Kiev của Ukraine hiện tại

Tình hinh thủ đô Kiev của Ukraine hiện tại

Kiev, Ukraine. (Reuters)
Người dân ở thủ đô Kiev tiếp tục mang hoa tới quãng trường Độc Lập để tưởng nhớ những người biểu tình bị chết trong tháng trước.
Những chướng ngại vật do người biểu tình thiết lập trở thành nơi tưởng niệm.
Một người đến từ thành phố Ternopil ở miền Tây nói rằng: dân chúng hoàn toàn không chấp nhận việc Nga bố trí quân đội ở Crimea.
Ngay người dân ở Crimea cũng phản đối, Putin đã sai lầm can thiệp vào quốc gia Ukraine tự do, mọi người ở quãng trường sẽ chống lại Nga.
Một người khác đến từ thành phố Ivano-Frankivsk ở miền Tây nói rằng Crimea là của Ukraine, lãnh thổ Ukraine không thể phân chia.
Những người Ukraine nói 2 thứ tiếng không tỏ ra chống Nga. Một phụ nữ nói rằng người Nga và Ukraine là anh em, không có vấn đề gì giữa người Nga và người Ukraine.
Dân chúng trên 10 thành phố ở miền đông Ukraine đã xuống đường bày tỏ sự ủng hộ đối với Nga sau khi Tổng thống Putin tuyên bố có quyền đưa quân sang Ukraine để bảo vệ quyền lợi quốc gia và người Nga. – H. Vỗ