Tình hình Hồng Kông đêm Chủ Nhật 4/10 trước thông tin đàn áp xảy ra

Đêm Chủ Nhật 4/10, cả thế giới hướng về Hồng Kông vì theo tình hình thì đàn áp khốc liệt có thể xảy ra. Tuy nhiên, đến sáng thì tình hình vẫn im ắng và chính phủ dường như có vẻ đang muốn xoa dịu người biểu tình để khuyến khích sinh viên chấp nhận đối thoại. Mời quý vị xem những ghi nhận từ SBTN do Đỗ Dzũng và Mai Phi Long thực hiện sau đây.