Đang tải...

Tình hình đại dịch COVID-19 tại Denver, Colorado

Trước nguy cơ lây lan của coronavirus, tiểu bang Colorado tuyên bố tình trạng khẩn cấp để đối phó với dịch bệnh này. Các cửa tiệm, trường học phải đóng cửa 8 tuần từ ngày 17 tháng 3 đến ngày 11 tháng 5 . Phóng viên vũ nhận có mặt tai thành phố Denver gửi về phóng sự sau đây

Loading...