09/11/2015 | 0

Tinh giản gần 14,000 nhân viên nhà nước tại Sài Gòn

Tinh giản gần 14,000 nhân viên nhà nước tại Sài Gòn

Sài Gòn tinh giản gần 14.000 biên chế trong 6 năm tới.

Đề án này dựa theo chủ trương của chính phủ nhằm cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan nhà nước; nâng cao chất lượng nhân viên công vụ, đồng thời thu hút những người có trình độ, chuyên môn. Điều này được cho là góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống các cơ quan nhà nước, cắt giảm được chi tiêu ngân sách thường xuyên, và cải cách chính sách tiền lương.

Bên cạnh đó, việc tinh giản này còn nhằm loại bỏ những bộ phận dư thừa, hoặc không đáp ứng được yêu cầu công việc, không phù hợp, nhằm xây dựng tổ chức bộ máy gọn nhẹ, hợp lý.

Hiện nay, bộ máy chính quyền Sài Gòn có 56 cơ quan hành chính và gần 1,700 đơn vị sự nghiệp công lập. Năm 2015, Hội đồng thành phố đã phê chuẩn tổng số lượng người làm việc trong các cơ quan hành chính là hơn 13,000 người và hơn 126,100 người trong các các đơn vị sự nghiệp.

Việc cắt giảm biên chế này chưa rõ hiệu quả ra sao, nhưng tỷ lệ cắt giảm mới chỉ bằng 1/10 số lượng nhân viên nhà nước tại Sài Gòn. Đây còn là một con số khiêm tốn. Nếu xét trên cả nước, việc cắt giảm này còn là chưa đủ, bởi thành phần “ăn bám” vào ngân sách còn nhiều, bao gồm: đảng cộng sản và các tổ chức “chân rết”, 700 báo đài,…

Trong bối cảnh nợ công ngày càng tăng, thâm hụt ngân sách nặng nề, nhiều khoản nợ đến hạn, nhưng việc cắt giảm nhân sự trong bộ máy nhà nước còn chậm chạp, và thiếu quyết liệt đã tạo ra sức ép lên ngân sách trung ương và cả địa phương.

Giới phân tích nhận định, để thực hiện triệt để cải cách hành chính, cắt giảm chi tiêu ngân sách thì cần tinh giản nhân sự nhiều hơn (bao gồm cả quân đội và công an). Đồng thời nhà cầm quyền CSVN phải thực hiện rất nhiều thay đổi về mặt quản lý, vận hành bộ máy hành chính theo hướng hiện đại của nền hành chính dịch vụ, chứ không phải “xin – cho”, quan liêu như vẫn hiện nay.

Nhật Nam / SBTN