27/07/2016 | 0

TIN VIDEO: Văn hóa Tây Tạng bị diệt – Bách Việt trước nguy cơ Hán hoá

Hôm 20 tháng 07, 2016, chính quyền Cộng sản Trung Quốc tiến hành phá dỡ Học viện Phật giáo Tây Tạng lớn nhất thế giới Larung Gar tại tỉnh Tứ Xuyên.

Trước đó chính quyền Trung Cộng đã ra lệnh cho hơn 5 ngàn nhà sư và ni cô ở Larung Gar phải rời đi, đồng thời lên kế hoạch dỡ bỏ 50% diện tích nhà ở trong tu viện lịch sử này.

Hiện có khoảng hơn 10 ngàn tăng ni, phật tử sinh sống ở đây, và theo yêu cầu mới của Trung Cộng thì dân số sẽ phải giảm xuống còn 5 ngàn người cho đến tháng 9.2017.

Hành động này của Trung Cộng đang bị thế giới lên án vì nó biểu hiện rõ chủ trương đàn áp tôn giáo và tiệu diệt văn hóa của người Tây Tạng, đồng thời Hán hóa vùng đất mà Mao Trạch Động đã đánh chiếm vào năm 1951. Vào lúc đó, Mao Trạch Đông đã áp dụng chính sách của Tần Thủy Hoàng là Hán hóa các vùng đất đã chiếm bằng cách đưa người Hán vào sinh sống.

Tại Việt Nam, chính sách Hán hóa đang được thực hiện qua sự tiếp tay của Cộng sản Việt Nam từ kinh tế đến giáo dục với chủ trương dạy tiếng Hoa tại cấp tiểu học và Trung Học cơ sở.

Mặc cho chính sách đồng hoá của Tàu, người dân Tây Tạng vẫn kiên trì giữ vững bản chất văn hoá của mình. Họ có thể làm được như thế là vì họ có niềm tin tuyệt đối vào ngàn năm truyền thừa văn hoá Tây Tạng, cụ thể là qua niềm tin son sắt vào triết lý Phật giáo.

Còn ở Việt Nam, đảng Cộng sản đã tàn phá tất cả các giá trị văn hóa dân tộc và qua đó dọn đường cho Trung Cộng xâm lăng Việt Nam từ mọi phía.