14/11/2013 | 0

TIN VỀ CUỘC HỘI THẢO VỀ BIỂN ĐÔNG TỔ CHỨC TẠI HÀ NỘI

TIN VỀ CUỘC HỘI THẢO VỀ BIỂN ĐÔNG TỔ CHỨC TẠI HÀ NỘI

Tin Hà Nội – Sau hai ngày làm việc với gần 40 tham luận và gần 100 ý kiến thảo luận, Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ năm về Biển Đông với chủ đề Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển ở khu vực đã bế mạc vào ngày hôm qua. Tại Hội thảo, các đại biểu trong nước và quốc tế đã tập trung thảo luận về bối cảnh và diễn biến tình hình Biển Đông thời gian gần đây, vai trò của ASEAN, các nước lớn và luật pháp quốc tế nói chung và Công ước Luật Biển 1982 nói riêng. Các đại biểu đã đưa ra nhiều đề nghị, giải pháp nhằm giảm bớt khác biệt, tăng cường hợp tác khu vực, phương hướng áp dụng các biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp nhằm duy trì và bảo đảm hòa bình, ổn định tại Biển Đông và khu vực. Nhiều học giả đánh giá tình hình Biển Đông năm 2013 có phần được cải thiện, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nguy cơ bất ổn. Các đại biểu cho rằng trong những năm tới, Biển Đông vẫn tiếp tục là khu vực tồn tại tranh chấp, bị tác động của sự cạnh tranh giữa Trung cộng và Hoa Kỳ, vì vậy ASEAN cần duy trì đoàn kết thì mới có hy vọng giải quyết vấn đề. Nhiều học giả là luật sư uy tín quốc tế đều cho rằng yêu sách đường lưỡi bò của Trung Cộng mập mờ và thiếu căn bản pháp lý. Các học giả cho rằng trong khi tranh chấp chưa được giải quyết hoàn toàn, các bên cần thúc đẩy việc thảo luận Bộ Quy tắc ứng xử COC để quản lý căng thẳng và ngăn ngừa xung đột tại Biển Đông.