14/11/2021 | 25

Tin tặc xâm nhập hệ thống email của FBI, gửi hàng ngàn tin nhắn giả mạo

Tin tặc xâm nhập hệ thống email của FBI, gửi hàng ngàn tin nhắn giả mạo

Cơ Quan Điều tra Liên bang (FBI) và các chuyên gia bảo mật cho biết các tin tặc đã xâm nhập vào hệ thống email của FBI vào thứ Bảy (13 tháng 11) và gửi hàng chục ngàn tin nhắn khuyến cáo về một cuộc tấn công mạng tiềm năng có thể xảy ra.

Theo tuyên bố của FBI, các email giả mạo xuất phát từ một địa chỉ email hợp pháp của FBI, kết thúc bằng @ic.fbi.gov. Mặc dù hệ thống bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công “đã nhanh chóng được tắt ngay (offline) khi FBI phát hiện ra vấn đề, nhưng tình huống tấn công vẫn chưa kết thúc.

Spamhaus Project, tổ chức theo dõi các mối đe dọa, cho biết nhóm tin tặc đã gửi hàng chục ngàn email khuyến cáo về khả năng tấn công mạng.

Theo bản sao của email được Spamhaus đăng trên Twitter, mail có tiêu đề “Khẩn cấp: Tin tặc đe dọa trong các hệ thống” và kết thúc bằng biểu tượng của Bộ Nội An. FBI và Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng đều biết về vụ tấn công.