18/07/2015 | 0

Tin tặc lấy 4.5 triệu hồ sơ của BV UCLA

Tin tặc lấy 4.5 triệu hồ sơ của BV UCLA

Los Angeles, California. (CBS) — Tin tặc đã đột nhập vào mạng lưới bệnh viện rộng lớn của trường Đại Học California ở Los Angeles, tức UCLA, tiếp cận các máy điện toán chứa hồ sơ nhạy cảm của 4.5 triệu người.

Trường đại học cho biết tên, thông tin y khoa, số An Sinh Xã Hội, số Medicare, số chương trình y tế, ngày sinh và cả địa chỉ gia cư đều tiềm ẩn nguy cơ bị lấy cắp. Vụ tấn công có thể ảnh hưởng đến tất cả những ai đã từng viếng thăm hoặc làm việc tại UCLA Health, mạng lưới y khoa của trường đại học bao gồm 4 bệnh viện và 150 văn phòng ở khắp miền Nam California. UCLA Health loan báo về vụ tấn công vào hôm Thứ Sáu, hai tháng sau khi họ phát giác vụ đột nhập. Những bằng chứng thu thập được cho thấy tin tặc đã đột nhập vào hệ thống điện toán từ tháng 9 năm 2014. Tháng sau đó, mạng lưới trường đại học báo động dò thấy hoạt động khả nghi, và đã yêu cầu FBI giúp đỡ. Trong một thông báo, UCLA Health cho biết là vào lúc đó, họ không thấy dấu hiệu bọn tin tặc đã vào được những bộ phận của mạng lưới có chứa thông tin cá nhân và y khoa. Nhưng đến ngày 5 tháng 5 vừa qua, UCLA loan báo phát hiện bọn tin tặc đã thực sự vào được những máy điện toán chứa những hồ sơ nhạy cảm.

UCLA Health đang thông báo cho các nhân viên và bệnh nhân, đề nghị hỗ trợ họ dịch vụ phục hồi sau nạn đánh cắp danh tính trong một năm. (Huy Lam)

TAGS: tin tặc