31/10/2013 | 0

TÌM THẤY MỘT HÀNH TINH GIỐNG NHƯ QUẢ ĐẤT BÊN NGOÀI THÁI DƯƠNG HỆ

TÌM THẤY MỘT HÀNH TINH GIỐNG NHƯ QUẢ ĐẤT BÊN NGOÀI THÁI DƯƠNG HỆ

Tin Tổng hợp – Lần đầu tiên các nhà khoa học đã tìm thấy một hành tinh nằm ngoài thái dương hệ không chỉ có kích thước giống như quả đất mà còn có tỷ lệ sắt và đá giống như quả đất. Bước kế tiếp là tìm hiểu trên hành tinh này có sự sống hay không. Hành tinh được đặt tên là Kepler-78b, quay quanh một ngôi sao nhỏ hơn mặt trời nằm trong chòm sao Cygnus cách quả đất 400 năm ánh sáng. Tốc độ ánh sáng là 299,792 cây số một giây, một năm ánh sáng là 10 ngàn tỷ cây số. Kepler-78b đã được NASA phát hiện trong năm ngoái qua kính thiên văn Kepler.

Sự đo lường cho thấy Kepler-78b có bán kính lớn hơn quả đất 20%. Qua 2 bài báo trong tuần này đăng trên tờ Nature, các toán nghiên cứu đã cùng đi tới kết luận là Kepler-78b có cùng độ đậm đặc của quả đất. Mỗi phân khối của quả đất nặng 5.5 gram, mỗi phân khối của Kepler-78b nặng 5.3 gram. Kepler-78b là một trong khoảng 10 hành tinh quay chung quanh một ngôi sao mẹ đã được các nhà khoa học phát hiện trong thời gian gần đây. Kepler-78b quay chung quanh ngôi sao mẹ chỉ 8.5 tiếng đồng hồ một vòng.