08/04/2015 | 0

Tìm thấy 8 thi thể người Thượng vượt biên trốn chạy CSVN

Tìm thấy 8 thi thể người Thượng vượt biên trốn chạy CSVN

Cùng thời điểm này, 8 thi thể người Thượng vượt biên cũng được tìm thấy trên một đọan sông, thuộc khu vực mà cảnh sát Campuchia thường hay bố ráp để tìm bắt người Tây Nguyên trốn từ Việt Nam. Đại diện Cao Ủy tỵ nạn Lee Wan Hea cho biết đang thảo luận với chính quyền Cam Bốt để bảo đảm cho người vượt biên quyền được tạm cư trong khi chờ đợi Liên Hiệp Quốc xem xét đơn xin tỵ nạn.

Tổ chức Nhân quyền Hoa Kỳ Human Rights Watch, khu vực Á Châu, kêu gọi chính quyền Cambodia tôn trọng các bổn phận của một thành viên Hiến Chương Tỵ Nạn, bảo vệ người xin tỵ nạn, ngưng tiếp tay với Hà Nội, đàn áp người Thượng Việt Nam.

Cả hai cơ quan này đã được thông tin từ dân chài địa phương nhìn thấy 8 xác người trôi trên sông trong khu vực, nơi đã có hàng chục người Thượng lẩn trốn để tránh an ninh Cam Bốt truy bắt.

Cambodia là nơi mà nhiều người Tây Nguyên chạy sang lánh nạn do bị chính quyền Việt Nam đàn áp chỉ vì họ là tín đồ Thiên Chúa Giáo. Nhưng chính quyền Cambodia luôn tìm cách ngăn cản, khiến họ phải ẩn náu trong rừng, tình trạng thiếu thốn vệ sinh, đói khát bệnh tật rất nguy kịch.

Tổng số người Thượng ẩn náu tại Ratanakkira hiện nay lên đến 23 người. Số phận của người Thượng vượt biên này rất bấp bênh. Trong những tháng qua, hơn 30 người bị trục xuất về Việt Nam, 13 người được quy chế tỵ nạn, 11 người đến được Phnom Penh, nhưng không được phép tiếp cận với cơ quan tỵ nạn Liên Hiệp Quốc.

Một cuộc thảo luận với đại diện Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc cùng với Việt Nam và Cambodia về giải pháp phù hợp để giải quyết người tỵ nạn thiểu số là tự nguyện hồi hương. Nhưng những năm trước đó giải pháp này đã bị chỉ trích, vì thỏa thuận tự nguyện hồi hương đã biến thành cưỡng ép hồi hương. Đây là một tiếng chuông báo động cho những ai quan tâm đến việc bảo vệ người tỵ nạn.

Thanh Lan / SBTN