01/11/2014 | 1

Tìm hiểu về dân ca

Chương trình TIẾNG TƠ ĐỒNG kỳ này nói về chủ đề Dân Ca. Nói về dân ca thì kho tàng của dân ca của Việt Nam rất phong phú từ bình dân giản dị đến trừu tượng, ngụ ngôn, nhân cách hoá để uốn nắn cho thể hệ trẻ để xây dựng 1 xã hội lành mạnh. Mời quý vị cùng theo dõi.