17/10/2013 | 0

TÌM ĐƯỢC MỘT MẢNH THIÊN THẠCH DƯỚI HỒ CHEBARKUL

TÌM ĐƯỢC MỘT MẢNH THIÊN THẠCH DƯỚI HỒ CHEBARKUL

Tin Chelyabinsk – Các nhà khoa học trường Đại học Chelyabinsk cho biết họ đã lấy dưới hồ Chebarkul một khối đá lớn nhất của thiên thạch nổ trên vùng trời thành phố Chelyabinsk nằm cách Moscow theo hướng đông khoảng 1,500 cây số. Trường đại học Chelyabinsk cho biết mảnh thiên thạch nằm dưới đáy hồ sâu 13 thước. Mảnh thiên thạch lớn nhất sẽ trao cho viện bảo tàng thiên nhiên và lịch sử trong vùng, những mảnh nhỏ hơn sẽ tặng cho các viện bảo tàng khác. Tảng đá nặng 570 ký hiện đang còn thử nghiệm và phân tích để chắc chắn là một mảnh thiên thạch.

Việc chuẩn bị và kéo tảng đá mất nhiều tuần lễ, chi phí trên 3 triệu rúp, tương đương với khoảnh 100,000 mỹ kim. Vụ thiên thạch rơi vào bầu khí quyển phát nỗ ngày 15 tháng 2 tạo làm sóng chấn động bể cửa kiếng, làm gần 1,200 người bị thương, gây thiệt hại vật chất khoảng 33 triệu mỹ kim. Cơ quan NASA ước tính khối thiên thạch rơi vào bầu khí quyển ngày 15 tháng 2 nặng khoảng 10,000 tấn, bay trong bầu khí quyển với tốc độ 30 cây số một giây.