Tìm đâu hơi thở đại ngàn?

Với chủ đề Sắc màu văn hóa Tây Nguyên, một lễ hội đường phố đã diễn ra tại thành phố Kon Tum. Đoàn người dân tộc thiểu số đóng bộ khố áo, cầm lấy cồng chiêng, và những cô thiếu nữ lại choàng váy thổ cẩm, để biểu diễn trên đường phố tạo cảm giác của một sân khấu được dàn dựng trên trục con phố, hơn là một ngày hội có sự tương tác của công chúng. Đó là cảm giác của một sân khấu giải trí với âm thanh của cồng chiêng theo hợp đồng làm ăn…