ADS

“Tiều phu” – Nghề của người bần cùng ở đất Sài Gòn

Đây không phải là cảnh tại một nơi có núi rừng, mà là thành phố Sài Gòn. Nó đã xuất hiện hơn 1 thập kỷ và tồn tại cho đến nay và cũng chính nơi mưu sinh của hơn 10 “tiều phu”. Đó chính là bãi chứa rác tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn – Sài Gòn.

Bài Liên Hệ