Tiểu bang Washington tạm dừng mọi sinh hoạt cộng đồng

Trong bối cảnh dịch Corona tại thành phố Vũ Hán đã lan truyền không chỉ tại Trung cộng, mà cơn dịch này đã lan truyền đến Âu Châu và hiện nay là tại Hoa Kỳ qua đường du lịch đã làm cho tâm lý của người dân hoang mang. Lúc 3 giờ trưa Thứ Bảy ngày 14 tháng 03 năm 2020, chúng tôi có buổi trao đổi với linh mục Joseph Vũ Hải Đăng – Chánh xứ Giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức tại thành phố Seattle, Washington qua Facetime. Phóng viên Quang Trung tường trình sau đây: