20/01/2014 | 0

TIỂU BANG WASHINGTON ĐỀ XUẤT DỰ LUẬT CẤM DÙNG THẺ TRỢ CẤP ĐỂ MUA CẦN SA

TIỂU BANG WASHINGTON ĐỀ XUẤT DỰ LUẬT CẤM DÙNG THẺ TRỢ CẤP ĐỂ MUA CẦN SA

Seattle, Washington (CBS)
Các nhà lập pháp tiểu bang Washington vốn đã cấm sử dụng thẻ trợ cấp, được gọi là thẻ EBT, để mua nhiều thứ, như rượu, thuốc lá và ngay cả đi xăm mình.
Tuy nhiên các viên chức của Sở Xã Hội và Y Tế cho biết không có qui định đặc biệt nào liên quan tới việc sử dụng thể EBT của tiểu bang để mua cần sa.
Do đó một số nhà lập pháp tiểu bang đang ủng hộ một dự luật, ngăn chặn người nhận phúc lợi xã hội dùng tiền trợ cấp để mua cần sa.
Tuy nhiên Thượng Nghị Sĩ tiểu bang Seattle Jeanne Kohl-Welles cho rằng dự luật đi quá xa khi cấm cả những bệnh nhân dùng thẻ EBT để mua cần sa y tế, mà bà tin là họ thực sự cần.
Năm ngoái, Thượng Viện từng thông qua một dự luật tương tự nhưng dự luật này lại bị Hạ Viện bác bỏ.

Minh Hằng