tiếp tục vận động về tượng đài chiến tranh việt nam tại texas

tiếp tục vận động về tượng đài chiến tranh việt nam tại texas

Tin Austin – Sau nhiều lần vận động, và mặc dù ủy ban thực hiện tượng đài Cựu Chiến Binh Chiến Tranh Việt Nam của Texas không thay đổi ý định, một số người Việt Nam vẫn tiếp tục vận động nhưng bằng thỉnh nguyện thư, để giữ lại tên và thiết kế ban đầu của tượng đài, dự trù sẽ được khánh thành vào ngày 25 Tháng 3 năm tới. Ông Châu Kim Khánh, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia ở Austin và cũng là một trong những người tham gia dự án xây dựng tượng đài từ lúc đầu, cho biết cộng đồng có nhiều nhóm vận động khác nhau, nhưng không đạt kết quả. Bây giờ chỉ có gởi thỉnh nguyện thư cho thống đốc tiểu bang Texas thì may ra.

Chỉ có các chính trị gia có thể thay đổi được, nếu họ thấy bị ảnh hưởng trong mùa tranh cử. Ông Khánh cho biết thêm: ôCác thành viên ủy ban là do thống đốc bổ nhiệm. Cho nên được hay không còn tùy cộng đồng Việt Nam chúng ta và các cựu chiến binh Mỹ vận động.ọ Khi bắt đầu xúc tiến năm 2011, tượng đài có tên Texas Capitol Vietnam War Monument tức Tượng Đài Chiến Tranh Việt Nam và sẽ được đặt trong khuôn viên Quốc Hội Texas ở thủ phủ Austin.

Tuy nhiên sang đến năm 2012, ủy ban thực hiện quyết định đổi tên tượng đài thành Tượng Đài Cựu Chiến Binh Chiến Tranh Việt Nam, đồng thời ủy ban cũng lấy tượng người lính Việt Nam Cộng Hòa ra khỏi tượng đài và thay vào đó là tượng một người lính Mỹ gốc Á. Sau sự thay đổi này, nhiều cộng đồng Việt Nam ở Texas không đồng ý, và họ bắt đầu vận động để giữ nguyên tình trạng trước đây. Cuộc vận động còn có cả Dân Biểu Hubert Võ, vị dân cử gốc Việt duy nhất trong Quốc Hội Texas. Ông cho rằng sự thay đổi một yếu tố biểu tượng quan trọng như vậy là có liên quan đến sự hy sinh của người Việt Nam.

Nha Sĩ Alvin Diệu Nguyễn cho biết ban đầu họ hứa sẽ có người lính Việt Nam Cộng Hòa, nay họ lại thay đổi và nhóm của ông đã bắt đầu một cuộc vận động bằng thỉnh nguyện thư để gởi đến Thống Đốc Rick Perry. Nha Sĩ Alvin cho biết họ mới gom được khoảng 40 chữ ký, họ sẽ tiếp tục mở rộng chiến dịch này. Để cuộc vận động này thành công, hy vọng mọi người, không chỉ người Việt Nam, không chỉ ở Texas, mà khắp Hoa Kỳ, khắp thế giới, nên tham gia thì mới có hy vọng. Xin quý vị vào trang web có hiện trên màn hình để ký thỉnh nguyện thư: