Tiếp tục tăng cường việc tiêm chủng tại quận hạt Santa Clara dù nguồn cung cấp hạn chế

Tiếp tục tăng cường việc tiêm chủng tại quận hạt Santa Clara dù nguồn cung cấp hạn chế

Ảnh: County of Santa Clara Public Health

Tin từ Hạt Santa Clara, Tiểu Bang California – Theo thông cáo báo chí của quận hạt Santa Clara, hôm qua, số người nhiễm coronavirus trong Quận Hạt đã lên đến con số 100,000 người. Các nỗ lực tiêm chủng đang diễn ra mang lại nhiều hy vọng và được nhanh chóng mở rộng dù nguồn cung cấp thuốc ngừa vẫn còn hạn chế.

Tính đến ngày 28/1, Hạt Santa Clara đã tiêm chủng được ít nhất 185,535 liều thuốc cho cư dân. Quận Hạt cũng đang hợp tác với các tổ chức trong cộng đồng để lấy thông tin cho xét nghiệm và tiêm chủng cho những nhóm bị ảnh hưởng nặng nhất.

Tuần này, cơ quan Gardner Health Services, một cộng tác viên của Quận Hạt, đã mở địa điểm tiêm chủng đầu tiên không cần hẹn trước cho nhân viên y tế và người từ 65 tuổi trở lên tại Mexican Heritage Plaza ở khu vực phía Đông San José. Cho đến nay, các hệ thống y tế trong Quận Hạt đã nhận được tổng cộng 281,578 liều thuốc chủng ngừa.

Có hơn 58,000 cuộc hẹn tiêm chủng được lên lịch trong bảy ngày tới trong Quận Hạt. Số thuốc được cung cấp vẫn là mối quan tâm hàng đầu, ngay cả khi Quận Hạt tiếp tục tăng cường việc chủng ngừa và xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết để có thể tiêm chủng cho tất cả cư dân từ 16 tuổi trở lên càng sớm càng tốt.

Hệ Thống Y Tế Quận Hạt đang vận hành ba địa điểm tiêm chủng hàng loạt và nhiều phòng khám, cũng như một phòng tiêm ngừa lưu động nhắm vào các cơ sở điều dưỡng dài hạn như các viện dưỡng lão. (BBT)