28/01/2017 | 0

Tiếp tục biểu tình chống ông Trump trên toàn nước Mỹ

Tiếp tục biểu tình chống ông Trump trên toàn nước Mỹ

Minneapolis, Minnesota. (Reuters) – Nhiều cuộc biểu tình tiếp tục nổ ra trên toàn nước Mỹ, sau khi ông Trump hoàn tất một tuần làm việc đầu tiên ở Tòa Bạch Ốc.

Tuần lễ này được đánh dấu bằng việc ký hết sắc lệnh này sang sắc lệnh khác. Ở Minneapolis, Minnesota, người biểu tình đứng giữa cầu xa lộ, ngăn chặn giao thông, phản đối một sắc lệnh gây tranh cãi của ông Trump là hồi phục đường dẫn dầu Keystone và dự án đường dẫn dầu Dakota. Thành viên cộng đồng người Mỹ bản xứ mạnh mẽ chống đối 2 đường dẫn dầu này, cho rằng dự án gây ra mối nguy hiểm về môi trường.

Theo ông Trump, 2 dự án này sẽ tạo thêm nhiều việc làm cho người Mỹ, nhưng chuyên gia cho rằng bên thắng cuộc có thể là người Canada. Ở Hartford, Connecticut, người biểu tình tập trung trước tòa nhà hội đồng thành phố, kêu gọi thống đốc Dannel Malloy hành động để phản đối sắc lệnh tạm thời ngăn chặn người tị nạn Syria vào Hoa Kỳ, cũng như không cấp visa cho người Hồi giáo của 7 quốc gia Trung Đông. Họ cũng phản đối việc ông Trump đe dọa cắt tài trợ thành phố nào cho di dân bất hợp pháp một chỗ cư trú an toàn.

Ở Miami-Dade County, Florida, người biểu tình lên án Thị trưởng Carlos Gimenez, sau khi ông cam kết hoàn toàn hợp tác với kế hoạch của ông Trump. Theo ông Trum, ông cần ít nhất 90 ngày để chính phủ ông phát triển thêm nhiều bước mới, kiểm tra di dân, người tị nạn và du khách chặt chẽ hơn. (Mai Đức)