Tiếng Việt là ngôn ngữ nhiều người nói thứ ba ở Texas: đúng hay sai?

Tiếng Việt là ngôn ngữ nhiều người nói thứ ba ở Texas: đúng hay sai?

Tiếng Việt là ngôn ngữ nhiều người nói thứ ba ở Texas.

Báo mạng PolitiFact.com hôm qua (26 tháng 5) kiểm tra tuyên bố của Nghị Sĩ Hoa Kỳ John Cornyn rằng tiếng Việt là ngôn ngữ nhiều người nói thứ ba ở tiểu bang Texas.

Nghị Sĩ Cornyn thuộc đảng Cộng Hòa đại diện cho tiểu bang Texas hôm Thứ Hai 23/05 ra trước Thượng Viện, kêu gọi chính giới Hoa Kỳ phải làm nhiều hơn để hỗ trợ người dân Việt Nam trong nước tranh đấu cho các quyền của mình, và để hỗ trợ các cộng đồng người Việt yêu tự do đang sống trên khắp thế giới.

Thông điệp của Nghị Sĩ Cornyn về sự tàn bạo của chế độ cộng sản ở Việt Nam đã được truyền thông Hoa Kỳ và quốc tế chuyển tải, nhưng tuyên bố của ông về vị trí của tiếng Việt tại Texas đã khiến cho nhiều người ngạc nhiên.

PolitiFact.com hôm qua xác nhận tuyên bố này là đúng sự thật: Tiếng Việt được nhiều nói nhiều thứ ba tại tiểu bang Texas.

Họ đã liên lạc với Văn Phòng Nghị Sĩ của ông Cornyn, và phát ngôn nhân Drew Brandewie cho họ biết là ông Cornyn đã dựa trên dữ liệu của Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ được công bố hồi tháng 10 năm 2015. Theo đó, ngoài tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức, và tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ được nhiều người nói thứ nhì với gần 7 triệu người nói, thì tiếng Việt quả thật đứng thứ ba, nhưng cách rất xa so với tiếng Tây Ban Nha, với 193,408 người nói.

Trên toàn nước Mỹ, thống kê cho thấy tiếng Việt có nhiều người nói thứ năm, chỉ sau các ngôn ngữ Anh, Tây Ban Nha, Pháp và Trung Hoa.

Huy Lam / SBTN