Tiếng Việt là ngoại ngữ phổ biến nhất tại 7 tiểu bang Hoa Kỳ

Tiếng Việt là ngoại ngữ phổ biến nhất tại 7 tiểu bang Hoa Kỳ

Ảnh: imgur

Tiếng Việt đã qua mặt tiếng Tagalog (ngôn ngữ của Phi Luật Tân), tiếng Trung Hoa và tiếng Pháp để trở thành ngoại ngữ phổ biến thứ nhì tại Hoa Kỳ, sau tiếng Đức.

Đó là theo một cuộc phân tích của báo mạng 24/7 Wall St. mới công bố hôm Thứ Bảy 1 tháng 7. Cuộc phân tích dựa trên dữ liệu từ Cuộc Thăm Dò Người Tiêu Thụ Mỹ 2015 của Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ về những ngôn ngữ được nói nhiều nhất tại nhà. Các nhà nghiên cứu không tính đến tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức, và tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ được gần 40 triệu người nói trên toàn quốc Hoa Kỳ.

Theo cuộc phân tích, tiếng Đức là ngoại ngữ phổ biến nhất tại 11 tiểu bang gồm: Colorado, Indian, Iowa, Kentucky, Missouri, Montana, North Dakota, Ohio, South Carolina, West Virginia và Wyoming. Còn tiếng Việt là ngoại ngữ phố biến nhất tại 7 tiểu bang gồm: Alabama, Kansas, Mississippi, Oklahoma, Oregon, Texas và Virginia.

Tiếng Trung Hoa chỉ là ngoại ngữ phổ biến nhất tại 5 tiểu bang, mặc dù số người nói tiếng Trung Hoa tại Hoa Kỳ đông thứ ba, tới 2.1 triệu người.

Tại tất cả 7 tiểu bang mà tiếng Việt là ngoại ngữ phố biến nhất, số cư dân nói tiếng Việt tại nhà gần bằng số cư dân gốc Việt. Riêng tại Alabama, số người nói tiếng Việt còn nhiều hơn số cư dân gốc Việt khoảng vài chục người, tức là có những người không khai thống kê mình là gốc Việt, nhưng lại nói tiếng Việt ở nhà.

California là tiểu bang có đông người Việt cư ngụ nhất Hoa Kỳ, nhưng ngoại ngữ phổ biến nhất tại đây là tiếng Tagalog với 832,024 người nói tại nhà, chiếm 2.1% dân số tiểu bang.

Huy Lam / SBTN