Tiếng nói của Việt Nam: Một quê hương đã mất

Tiếng nói của Việt Nam: Một quê hương đã mất

Ảnh: Phil Eggman / U.S. Navy

Tháng 04, 2019 năm nay – đánh dấu 44 năm người Việt bỏ nước ra đi lánh nạn cộng sản. Chương trình Radio With Good Reasons tại Virginia đã thực hiện một chương trình 30 tháng 04 với tựa đề: Tiếng Nói Của Việt Nam: Quê Hương Bị Mất.

Chương trình này được thực hiện với sự hỗ trợ của tổ chức The National Endowment for the Humanities. Luật sự Đỗ Phủ – phó giám đốc đài truyền hình SBTN đã đươc chương trình phỏng vấn và ông đã kể lại hành trình vượt biển cũng như bắt đầu một cuộc sống mới tại Hoa Kỳ như thế nào.

Xin mời quý khán giả theo dõi.

Voices of Vietnam: A Lost Homeland