14/10/2013 | 0

Tiếng Nhật sẽ thành ngoại ngữ ở Việt Nam

Tiếng Nhật sẽ thành ngoại ngữ ở Việt Nam

Sau một thời gian dạy thử, đề án biến tiếng Nhật thành một ngoại ngữ giảng dạy tại các trường phổ thông ở Việt Nam có thể trở thành hiện thực từ nay đến năm 2020. Tin trong nước cho biết các trường trung học Việt Nam đã dạy thử tiếng Nhật suốt mười năm qua, từ 2003 đến 2013. Thứ trưởng Bộ Giáo Dục Cộng sản Việt Nam nói rằng đề án nói trên coi như đã đến lúc kết thúc. Dù vậy tại cuộc họp với đại diện Đại Sứ Quán Nhật tại Việt Nam, Hà Nội khẳng định rằng tiếng Nhật vẫn được tiếp tục giảng dạy tại các trường phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên ở Việt Nam.

Một thống kê khác cho thấy đông đảo đại diện các trường đại học tham dự cuộc hội thảo diễn ra cuối năm 2012 tại Sài Gòn đều thừa nhận rằng trên 90% sinh viên đại học tại Việt Nam không đủ trình độ theo học các lớp giảng dạy bằng tiếng Anh. Đây là cuộc hội thảo mang chủ đề Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 qui tụ đại diện ban hiệu trưởng và khoa ngoại ngữ các trường đại học miền Trung, Tây nguyên và các tỉnh phía Nam. Đại diện trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn cho rằng cần phải dạy lại tiếng Anh ngay từ đầu cho sinh viên trước khi họ đi vào chính khóa các lớp chuyên môn học bằng tiếng Anh.