Tiến về UPR 2019 – Người Việt khắp nơi tố cáo CSVN vi phạm nhân quyền

Ngày thứ ba 22/1 vừa qua, nhân dịp kiểm điểm định kỳ phổ quát UPR tại Trụ sở Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Hàng trăm người Việt khắp nơi đã tập họp tại công trường Nhân quyền để lên án Việt Nam vi phạm Nhân quyền.

TAGS: upr 2019