Tiến trình tổng kết số tiền đóng góp cho chương trình “Thương Về Miền Trung”

Cuồi tuần qua, Đài Truyền Hình SBTN đã tổ chức buổi gây quỹ “Thương Về Miền Trung” để hỗ trợ đồng bào miền Trung đang phải chịu những khó khăn vì lũ lụt cũng như thảm hoạ Formosa. Chắc hẳn nhiều đồng hương cũng đang thắc mắc về tiến trình của việc đóng góp của mọi người từ khắp nơi như thế nào. Xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc trò chuyện với bà Phương – Thư ký SBTN, người mở những lá thư mà đồng hương khắp nơi gửi về để ủng hộ gây quỹ.