16/04/2024 | 20

TIẾN TRÌNH LỰA CHỌN BỒI THẨM ĐOÀN TIẾP TỤC TRONG PHIÊN TÒA XÉT XỬ TIỀN BỊT MIỆNG CỦA ÔNG TRUMP

TIẾN TRÌNH LỰA CHỌN BỒI THẨM ĐOÀN TIẾP TỤC TRONG PHIÊN TÒA XÉT XỬ TIỀN BỊT MIỆNG CỦA  ÔNG TRUMP

Ngày thứ hai của tiến trình lựa chọn bồi thẩm đoàn trong phiên tòa lịch sử trả tiền bịt miệng của ông Donald Trump đã bắt đầu vào thứ Ba, khi các luật sư cố gắng chọn một hội đồng gồm 12 cư dân của khu Manhattan thuộc đảng Dân chủ nặng nề để xét xử vụ án hình sự của cựu tổng thống Mỹ một cách khách quan.  Ngày đầu tiên vào thứ Hai đã nhấn mạnh những thách thức của công việc lựa chọn.  Khoảng một nửa trong số 96 bồi thẩm viên tiềm năng được thẩm vấn đã bị cho về nhà sau khi nói rằng họ không thể đánh giá một cách khách quan thương gia chuyển sang làm chính trị gia gây chia rẽ, và cũng là người đang nỗ lực trở lại tòa Bạch Ốc trong khi đang phải chiến đấu với bốn vụ án hình sự riêng biệt. Ba mươi hai bồi thẩm viên vẫn còn lại vào thứ Ba từ nhóm ban đầu. Họ bắt đầu đọc câu trả lời cho một bảng câu hỏi về các chủ đề khác nhau, từ những chương trình tin tức mà họ theo dõi cho đến những gì họ thích làm trong thời gian rảnh rỗi. Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg, một đảng viên đảng Dân chủ, đã buộc tội ông Trump 34 tội danh làm giả hồ sơ kinh doanh để che đậy khoản tiền bịt miệng cho ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels ngay trước cuộc bầu cử năm 2016. Daniels cho biết cô đã có quan hệ tình dục với ông Trump khoảng một thập niên trước.