Tiến sĩ Trương Minh Ẩn đắc cử Thị Trưởng TP Haltom, Texas

Vào thứ bảy ngày 4 tháng 5 có cuộc bầu cử chức vụ Thị Trưởng thành phố Haltom Texas , kết quả Phó Trị Trưởng Tiến sĩ Trương minh Ẩn được đắc cử chức vụ Thị trưởng thành phố Haltom tỷ lệ 58% và hai đối thủ mỗi người chỉ có 28%. Phóng viên Phan Quang Trọng tường trình sau đây.