Tiến sĩ Đinh Thị Quý Tâm đắc cử ủy viên học khu Mercer Island tiểu bang Washington

Tiến sĩ Đinh Thị Quý Tâm đắc cử ủy viên học khu Mercer Island tiểu bang Washington

Ảnh: https://tamdinh.info/journey/

Vào tối thứ Ba ngày 5 tháng 11, tiến sĩ Tâm Đinh đắc cử vào sở học chánh Mercer Island – địa hạt 7 – tiểu bang Washington State.

Trang tamdinh.info cho biết bà Tâm là một người tị nạn cộng sản Việt Nam từ năm 7 tuổi và lớn lên ở thành phố Boise, Idaho. Thông qua nhiều nỗ lực, bà tốt nghiệp bằng Cử nhân Công tác xã hội, Cử nhân Tâm lý học và Thạc sĩ Công tác xã hội liên quan đến trẻ em, thanh thiếu niên và gia đình từ Đại học Washington. Tiếp tục lấy bằng Tiến sĩ Triết học về Công tác xã hội với chuyên ngành nghiên cứu về sức khỏe tâm thần, tâm linh, tôn giáo từ Đại học USC ở California.

Hiện tại, bà là giáo sư Công tác Xã hội và Giám đốc Chương trình tại Đại học Saint Martin. Bà cũng từng làm việc với những đứa trẻ gặp khó khăn với các vấn đề giáo dục, sức khỏe tâm thần và nghiện ngập. Bà làm việc trong Ủy ban Giáo dục và Sức khỏe Tâm thần của Tiểu bang Châu Á Thái Bình Dương (CAPAA), và hiện làm việc trong Phòng chống Tự tử toàn tiểu bang trong Nhóm Công tác Giáo dục Đại học. Bà là giám đốc đầu tiên của Trung tâm văn hóa tại Đại học Boise State, phát triển chương trình và hoạt động để nâng cao nhận thức về văn hóa và đa dạng chủng tộc, giải quyết phân biệt đối xử.  (Mộc Miên)