16/10/2013 | 0

Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ lại tuyệt thực để bảo vệ quyền lợi hợp pháp

Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ lại tuyệt thực để bảo vệ quyền lợi hợp pháp

Bà Nguyễn Thị Dương Hà là vợ của Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ hiện đang bị giam trại giam số 5 Bộ Công an, cho biết chồng bà đã tuyệt thực để phản đối vì tiếp tục bị xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân ông. Bà Dương Hà đã gởi một đơn tố cáo và cho biết ông Hà Vũ đã tuyệt thực bắt đầu từ trưa ngày hôm qua, đơn đã được gửi tới Giám thị Trại giam số 5, Bộ Công an tới Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng cục trưởng Tổng cục 8.

Trong đơn bà Dương Hà cho biết hành vi vi phạm pháp luật của tên Giám thị Trại giam số 5 Bộ Công an do đã tước đoạt quyền sở hữu hợp pháp các tác phẩm hội họa của chồng bà tặng cho bà, gồm 4 bức tranh sơn dầu, và 45 bức ký họa. Tên giám thị trại giam đã tịch thu những tác phẩm này, và vì thế lần này ông Hà Vũ tuyên bố sẽ tuyệt thực để đòi hỏi tên giám thị phải trả lại toàn bộ các tác phẩm hội họa của ông Vũ cho gia đình. Ông Hà Vũ đã trích ra một loạt những điều trong Hiến pháp, kể cả điều 9 Luật thi hành án hình sự nghiêm cấm xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người chấp hành án, nhưng tên giám thị vẫn không trả lại những bức tranh cho ông. Bà Dương Hà trong đơn tố cáo đòi hỏi các lãnh đạo Cộng sản phải buộc tên giám thị trại giam chuyển trả ngay những bức tranh này cho bà, cùng xử phạt hành vi vi phạm pháp luật của Giám thị Trại giam số 5 Bộ Công an theo quy định của pháp luật.