17/11/2020 | 15

Tiền quyên góp để khởi kiện kết quả bầu cử sau cùng sẽ thuộc về tổ chức của Tổng Thống Trump và đảng Cộng Hòa

Tiền quyên góp để khởi kiện kết quả bầu cử sau cùng sẽ thuộc về tổ chức của Tổng Thống Trump và đảng Cộng Hòa

Tin Washington DC – Trong lúc Tổng Thống Trump vẫn tiếp tục cáo buộc gian lận bầu cử, các phụ tá của ông đang gởi vô số email đến người ủng hộ, kêu gọi quyên tiền cho một quỹ pháp lý để khởi kiện kết quả bầu cử. Tuy nhiên, theo phân tích của hãng Reuters về ngôn từ của thư mời quyên góp, các khoản tiền nhỏ từ những người ủng hộ bình dân của tổng thống sẽ hoàn toàn không được đưa vào quỹ pháp lý.

Theo lá thư quyên tiền bản in giấy, phần lớn tiền quyên góp sẽ được dùng cho các mục tiêu khác, chẳng hạn như trả nợ cho các khoản tiền tranh cử. Theo đó, tiền quyên góp sẽ được giao cho tổ chức hoạt động chính trị của Tổng Thống Trump, có tên là Save America, và Ủy Ban Cộng Hòa Quốc Gia RNC. Cả hai tổ chức đều sẽ có rất nhiều lựa chọn trong cách sử dụng quỹ này.

Theo thư vận động quyên tiền, tổ chức Save America sẽ nhận 60% số tiền quyên góp, và RNC nhận 40% còn lại. Tiền quyên góp chỉ được chuyển vào quỹ pháp lý khi phần chia dành cho Save America chạm mức giới hạn đóng góp là 5,000 Mỹ kim, và RNC là khoảng 3,300 Mỹ kim. Do đó, chỉ khi nào người ủng hộ quyên tặng trên 8,300 Mỹ kim, quỹ pháp lý mới bắt đầu nhận được tiền.

Các tổ chức chính trị như Save America thường được thành lập bởi các nhân vật chính trị nổi tiếng, và tiền của tổ chức sẽ được chi cho các ứng cử viên cùng đảng, đồng thời chi trả cho một số chi phí cá nhân, như tiền vé máy bay hay tiền khách sạn. Giới chỉ trích cho rằng Tổng Thống Trump đang dẫn dắt sai người ủng hộ, vì thư quyên tiền của ban tranh cử của ông có tựa đề rất bắt mắt, nói rằng tiền quyên góp sẽ dùng cho việc khởi kiện. (BBT)