11/10/2014 | 1

Tiền khai thác khoáng sản không đủ nuôi các ông thanh tra

Tiền khai thác khoáng sản không đủ nuôi các ông thanh tra

Ngày 10 tháng 10, tại hội thảo tăng hiệu quả thu ngân sách từ khai khác khoáng sản, được Ủy Ban Tài Chính Ngân Sách Quốc Hội và Bộ Tài Nguyên-Môi Trường Việt Nam tổ chức, đã đặt ra nhiều vấn đề hết sức nghịch lý về tình trạng khai thác khoáng sản tràn lan, bừa bãi ở Việt Nam.

Theo báo Lao Ðộng, tại hội thảo ông Nguyễn Văn Thuấn, tổng cục trưởng Tổng Cục Ðịa Chất Khoáng Sản quan ngại cho biết, có tỉnh cấp hơn 200 giấy phép, nhưng thu thuế chỉ được 4 tỷ đồng, khoảng $180 ngàn USD, như thế là gần như không thu được, bởi cán bộ thanh tra kiểm tra rất lớn, không đủ tiền nuôi bộ máy cán bộ. So với một số nước, thì mức thuế suất tài nguyên ở Việt Nam ở mức cao, tuy nhiên tỉ trọng thu ngân sách nhà nước lại thấp, dẫn đến việc thu chưa tương xứng với giá phải trả, do ô nhiễm môi trường là rất lớn.

Ở Việt Nam hiện nay chưa có cơ chế kiểm chứng một cách hiệu quả các số liệu do doanh nghiệp báo cáo. Các khoản thuế thu, dựa trên số liệu phúc trình của doanh nghiệp khai, và đóng hay không do họ tự quyết định. Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng, Bộ Tài nguyên và Môi trường cần thúc đẩy các thủ tục để Việt Nam sớm gia nhập sáng kiến minh bạch trong công nghiệp khai khoáng.

Trong vấn đề quản trị, ông Doanh đề nghị nên xem xét sự phân cấp giữa Trung ương và địa phương từ khâu đánh giá và cai quản tài nguyên. Theo ông Doanh, hiện có hiện tượng cắt nhỏ các mỏ. Vì thế có tỉnh cấp 200 giấy phép mỏ, trong khi năng lực quản trị thấp, thu ngân sách không có, thu không đủ nuôi bộ máy nói gì đến kết cấu hạ tầng. Có tỉnh thu ngân sách từ khai thác khoáng sản không đủ chi cho công tác sửa đường khi xe tải nặng phá đường. Khai thác mỏ phải đem lợi ích cho người dân, nhưng chủ yếu là gây ô nhiễm môi trường. (T. Lan)