Tiền đóng hàng tháng cho Medicare’s ‘Part B’ sẽ tăng thêm 3.90 Mỹ kim

Tiền đóng hàng tháng cho Medicare’s ‘Part B’ sẽ tăng thêm 3.90 Mỹ kim

Tin từ Washington, DC – Vào chiều thứ Sáu (6 tháng 11), các viên chức thông báo rằng tiền đóng hàng tháng Medicare’s ‘Part B’ cho dịch vụ chăm sóc ngoại trú sẽ tăng thêm 3.90 Mỹ Kim vào năm tới, nâng tổng mức tiền phải đóng lên thành 148.50 mỹ kim.

Theo ABC News đưa tin, đối với hầu hết những người về hưu, việc tăng chi phí chăm sóc sức khỏe ảnh hưởng sẽ đòi hỏi họ phải điều chỉnh chi phí sinh hoạt từ số tiền nhận được của An Sinh Xã Hội gọi tắt là COLA. Nó tương đương với mức tăng gần 20% trong việc điều chỉnh chi phí sinh hoạt trung bình của một công nhân nghỉ hưu, tức 20 Mỹ Kim một tháng vào năm tới.

Mọi người lo lắng rằng các hành động khẩn cấp mà chính phủ thực hiện để giúp ổn định hệ thống chăm sóc sức khỏe trong đại dịch coronavirus có thể dẫn đến việc mức tiền đóng hàng tháng tăng cao. Điều đó đã khiến Quốc hội thông qua luật lưỡng đảng hạn chế mức tăng cho năm 2021 nhưng sau đó sẽ thu lại toàn bộ theo tiến trình hoàn trả.

Tiền đóng hàng tháng Part B được quy định theo luật để trả khoảng 25% chi phí bảo hiểm bổ sung của Medicare cho các dịch vụ ngoại trú. Chăm sóc bệnh nhân nội trú được trả bởi Medicare’s “Part A”, phần này được tài trợ bằng thuế tiền lương từ người lao động và chủ công ty.

Medicare cũng thông báo rằng khoản khấu trừ (deductible) Part B trong năm tới sẽ là 203 mỹ kim, tăng thêm 5 mỹ kim. Khoản khấu trừ nội trú sẽ là 1,484 mỹ kim, tăng thêm 76 mỹ kim. Hầu hết người nhận Medicare dựa vào bảo hiểm bổ sung hoặc chương trình Medicare Advantage để trang trải các khoản khấu trừ hàng năm của họ. (BBT)