Tiệm tóc mở cửa ngoài trời ở San Jose

Để ngăn ngừa vấn đề lây lan của dịch bệnh Covid-19, thống đốc tiểu bang California Garvin Newsom đã yêu cầu tất cả các dịch vụ bên trong nhà như cắt tóc và làm móng tay phải làm bên ngoài. Phương Thúy tường trình sau đây: